advert

advert

advert

Колко малко трябва, за да бъдем хора

Диоген тръгнал из града със запален фенер. Хората го гледали и му се смеели на чудачеството му.
Някой го запитал:
– Защо си запалил този фенер посред бял ден, учителю?
Диоген отговорил:
– Търся човек.

покажи / скрий коментарите

Можете да оставите своето мнение или да ни зададете въпрос

С натискането на бутона за изпращане декларирате, че сте съгласни с общите условия и правилата на ползване на страницата. Всички мнения се задържат за одобрение от редактор. Ако не виждате в момента мнението си не е необходимо да го изпращате повече от един път.

 

Още публикации