advert

advert

advert

Общински съветници отрязаха възможността за частична данъчна амнистия

Мнозинството в Общинския съвет или поне това от Комисията по финанси не прие предложението ми за частична данъчна амнистия – физически и юридически лица ще бъдат освободени от погасяване на наказателни лихви за забавени плащания към общината за периода 2005-2015 година, ако главниците бъдат внесени в срок до 31 март 2016 г., с уточнението, че облекчението няма да важи в случаи, че вече има образувани административно-наказателни производства.

Направих това предложение, защото смятам, че то от една страна е помощ за хората, които са отлагали плащания, за да покриват други важни ежедневни нужди на семействата си, а от друга може да повиши приходите в бюджета на града.

За съжаление на заседанието на ресорната комисия то не беше подкрепено от мнозинството колеги от общинския съвет.

Четете тук.

покажи / скрий коментарите

Можете да оставите своето мнение или да ни зададете въпрос

С натискането на бутона за изпращане декларирате, че сте съгласни с общите условия и правилата на ползване на страницата. Всички мнения се задържат за одобрение от редактор. Ако не виждате в момента мнението си не е необходимо да го изпращате повече от един път.

 

Още публикации