advert

advert

advert

Държавата задлъжня повече отколкото през 1989 г.

Правителство на Борисов тегли 16 милиарда лв. кредит и никой не казва, че през 1989 г., когато стана промяната, България беше със задължения около 9,5 милиарда долара. Колко бяха обаче активите на държавата, икономиката – общо около 600 милиарда лв. Сега имаме същата задлъжнялост, разликата е, че вече няма такива активи. Те са около 75 милиарда лв. Около 7 пъти по – малко от 89 г. А колко е задлъжнялостта на частните фирми и лица? В икономиката има и частен сектор. Тя е по-голяма отколкото на държавата. Статистиката на Евростат сочи, че ние сме най-бързо задлъжняващата страна, но това не се коментира. А се говори за нов държавен заем от 5,3 милиарда лева за следващата година. Няма нищо лошо в кредитите, но те трябва да бъдат влагани в икономиката, да са работещи пари, с принадена стойност. Когато тези пари работят дават продукция, тя се продава, има работни места, има средства в бюджета, и в семействата. Във Варна общината взе 43 млн. лв. заем за миналата година и все още е неясно къде точно ги вложи и какво ще следва от това. Едно е ясно, че всички ще трябва да плащаме дълговете, които управляващите правят.

покажи / скрий коментарите

Можете да оставите своето мнение или да ни зададете въпрос

С натискането на бутона за изпращане декларирате, че сте съгласни с общите условия и правилата на ползване на страницата. Всички мнения се задържат за одобрение от редактор. Ако не виждате в момента мнението си не е необходимо да го изпращате повече от един път.

 

Още публикации