advert

advert

advert

Подкрепи талантливите деца на Варна

На 5 декември стартираме кампания „Талантливите деца на Варна“, която има за цел да подкрепи варненски деца независимо от това в каква област се изявяват – танцьори, художници, певци, музиканти, математици, физици, спортисти и др.

С поредица от благотворителни събития ще набираме средства, които ще даряваме под различни форми там, където е необходимо.

Да подкрепим заедно талантливите деца на Варна, защото те са нашето бъдеще! Бъдещето на града ни! Бъдещето на държавата!